måndag 15 december 2014

DT Call

Hej på er, nu närmar vi oss slutet av 2014 och då är det dag för ett nytt
DT-call hos K-designs.
Den här gången önskar jag ett mejl till kattiz@kdesigns.se
med följande information.

Namn
Vart du bor
Bloggadress
Vad du scrappar helst
Lite information om dig själv

 
Det här gäller:
Viktigt är att du gillar K-designs papper och
stämplar då det är huvudprodukten som ska visas!

Jag skickar ut ett kit så fort som designgänget är klart.
Därefter skickar jag ut vid nysläpp och efter behov.
Vi har idag fasta dagar i teamet och tanken är att det ska fortsätta så.
DT rabatt i shoppen är 20 %

Vi har en dold grupp på facebook där vi röstar i ev. tävlingar och diskuterar så det underlättar om du har facebook också.

Sökande är välkomna både från Sverige men även övriga världen.
Ni har till den 22 december på er att söka.

Nu ser jag fram emot många spännande sökningar :)

English

Hello, now we are approaching the end of 2014,
and then it's time for a new DT call at K-designs.

This time I want an email sent to kattiz@kdesigns.se
with the following information.

Name
Where you live
Blog Address
What you create most
Some information about yourself

This applies to:

It is important that you like K-designs paper and
stamps as it is the main product to be displayed!

I send out a kit as soon as the design gang are evident.
Then I send out at new releases and as needed.
We now have solid days in the team and the idea is that it will continue so.
DT discount in the shop is 20%

We have a hidden group on Facebook where we vote in ev. contests and debating so it helps if you have facebook too.

Applicants are welcome from both Sweden but also worldwide.
You have until 22 december to apply.

Now I look forward to many exciting email :)

/Kattiz

Inga kommentarer: